Thuisverpleging Haacht

Missie & visie op thuiszorg

De wereld en onze maatschappij zijn in volle verandering. Onderstaande koppen tonen aan dat we op een keerpunt gekomen zijn en dat ons samenlevingsmodel niet klaar is voor de uitdagingen die de vergrijzing met zich meebrengt. Met een steeds ouder wordende bevolking is er meer nood aan zorg. Hier botsen we echter op een aantal grenzen. Er is maar een beperkte zorginfrastructuur onder de vorm van woonzorgcentra en assistentiewoningen voor handen. Thuisverpleging is dan een oplossing. Gelukkig is er vaak een mantelzorger die reeds een cruciale rol speelt. De rol van de mantelzorger is belangrijk maar verre van eenvoudig. Naast de thuiszorg zijn zij ook meestal nog actief op de arbeidsmarkt, we moeten immers langer werken en productiever zijn om de kost van de vergrijzing te dragen. Maar ook kinderen, kleinkinderen, vrienden en hobby's vragen tijd.

Het is daarom niet realistisch om te verwachten dat deze mensen als steunpilaar het hele gewicht van deze verandering zullen dragen. Zij hebben ook steun nodig. Bovendien kan niet elke zorgbehoevende oudere rekenen op een mantelzorger en uit studies blijkt dat ze vaak de weg naar de zorg niet vinden. Zo zou 1 op 16 ouderen die zorg nodig heeft de weg hiernaartoe niet vinden.*

"Ouderen kiezen om langer thuis te wonen."

www.sociaal.net

"Vergrijzing kost sociale zekerheid 17 miljard extra tegen 2040."

www.tijd.be

"Als we kijken naar de vergrijzing en de woonzorgcentra zoals we die nu kennen, dan zal er binnen 10 à 20 jaar in elke straat een woonzorgcentrum nodig zijn. Dit is uiteraard niet mogelijk."

www.medischeinformatie.be

"Als ouderen, ernstig zieken, gehandicapten of kinderen thuis verzorgd worden is niet zo evident. Voor lang niet iedereen is het weggelegd om te steunen op familie of vrienden. Maar dan nog, voor deze laatsten is het ook niet altijd mogelijk ons te voorzien in alle noden."

www.seniorennet.be


CoZorg, jouw thuiszorg expert

CoZorg wil meewerken aan de oplossing. Vanuit een overtuiging dat thuiszorg voor ouderen inderdaad een oplossing kan bieden op hierboven aangehaalde problemen, wil CoZorg enerzijds via haar thuiszorgexpert advies geven over thuiszorg op maat en anderzijds mee de zorg organiseren en coördineren en dit zowel voor de oudere die niet kan terugvallen op een mantelzorger, als voor de mantelzorger die nood heeft aan ondersteuning bij de zorg. Dit kan via diverse formules

Meer informatie over thuiszorg en thuisverpleging in Haacht?


Thuisverpleging Haacht via een mantelzorger

Wat zijn de kosten van thuiszorg?

CoZorg wil als privé-initiatief zonder overheidssubsidies een verschil maken. Zoals hierboven reeds aangehaald werd, botsen we op de grenzen van wat onze sociale zekerheid kan dragen. Daarom is het een bewuste keuze om geen gebruik te maken van subsidies. Dit wil ook zeggen dat de kost van CoZorg niet terugbetaald wordt. Velen zullen nu de wenkbrauwen fronsen, zorg die niet wordt terugbetaald. Toch willen we dit graag even verduidelijken.

Om te beginnen biedt CoZorg ook ondersteuning bij de aanvraag van subsidies en het verkrijgen van de nodige steunmaatregelen. Hierbij wordt steeds rekening gehouden met de financiële situatie van de hulpbehoevende en de diensten die CoZorg voorstelt worden hier ook op geselecteerd. Op deze manier wordt de zorg echt op maat van uw situatie georganiseerd. Bovendien betaalt CoZorg zichzelf ook terug door u te adviseren over de diverse subsidies en u te helpen bij de aanvraag ervan. 

Daarnaast willen we u vragen om de volgende afweging te maken tussen het verblijf in een woonzorgcentrum en het terugvallen op een door een professional georganiseerde en gecoördineerde thuiszorg waarbij u in uw vertrouwde omgeving kan blijven, omringd door vrienden en familie. CoZorg probeert de zorg dusdanig te organiseren dat het de dienstverlening van een woonzorgcentrum benadert aan een dagprijs die ver onder deze van een woonzorgcentrum blijft. Ook de dagprijs van een assistentiewoning ligt hoger en ook hier is er een verhuis nodig waardoor het sociaal weefsel dat de oudere doorheen zijn leven opgebouwd heeft verstoord wordt. 

Benieuwd naar de prijs van een woonzorgcentrum of assistentiewoning?



Thuisverpleging in Haacht via CoZorg

Samengevat willen wij er voor zorgen dat ouderen langer kunnen thuisblijven. Onze thuiszorgexpert gaat hiervoor het gesprek aan met de oudere maar heeft ook oog voor de belangrijke rol die is weggelegd voor de mantelzorger. Zo ontstaat er een dialoog waarbij er een netwerk van zorg wordt opgebouwd waarmee de oudere omringd wordt in zijn of haar eigen vertrouwde omgeving. Dit alles wordt betaalbaar gehouden door een doorgedreven selectie van diensten en het aanvragen van de juiste subsidies. Op die manier willen we onze klanten een fijne oude dag geven in een warme omgeving.

Nog vragen omtrent thuiszorg en thuisverpleging in Haacht?


CoZorg zorgt voor uw thuiszorg in Haacht

*De Witte, N., Buffel, T., De Donder, L., Dury, S., en Verté, D. (2010), ‘Care Shortages in Later Life: The Role of Individual and Contextual Variables in Flanders, Belgium’, International Journal of Social Sciences and Humanity Studies, 2(1), 111-118.

keyboard_arrow_up
menu

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x