Visie op thuiszorg

"Ouderen kiezen om langer thuis te wonen."*

"Vergrijzing kost sociale zekerheid 17 miljard extra tegen 2040"**

"Als we kijken naar de vergrijzing en de woonzorgcentra zoals we die nu kennen, dan zal er binnen 10 à 20 jaar in elke straat een woonzorgcentrum nodig zijn. Dit is uiteraard niet mogelijk. "***

"Als ouderen, ernstig zieken, gehandicapten of kinderen thuis verzorgd worden is niet zo evident. Voor lang niet iedereen is het weggelegd om te steunen op familie of vrienden. Maar dan nog, voor deze laatsten is het ook niet altijd mogelijk ons te voorzien in alle noden." ****

De wereld en onze maatschappij zijn in volle verandering. Bovenstaande koppen tonen aan dat we op een keerpunt gekomen zijn en dat ons samenlevingsmodel niet klaar is voor de uitdagingen die de vergrijzing met zich meebrengt. Met een steeds ouder wordende bevolking is er meer nood aan zorg. Hier botsen we echter op een aantal grenzen. Er is maar een beperkte zorginfrastructuur onder de vorm van woonzorgcentra en assistentiewoningen  voor handen. Thuiszorg is dan een oplossing. Gelukkig is er vaak een mantelzorger die hierin een cruciale rol speelt. De rol van de mantelzorger is belangrijk maar verre van eenvoudig. Naast de zorg zijn zij ook meestal nog actief op de arbeidsmarkt, we moeten immers langer werken en productiever zijn om de kost van de vergrijzing te dragen. Maar ook kinderen, kleinkinderen, vrienden en hobby's vragen tijd.

Het is daarom niet realistisch om te verwachten dat deze mensen als steunpilaar het hele gewicht van deze verandering zullen dragen. Zij hebben ook steun nodig. Bovendien kan niet elke zorgbehoevende oudere rekenen op een mantelzorger en uit studies blijkt dat ze vaak de weg naar de zorg niet vinden.  Zo zou 1 op 16 ouderen die zorg nodig heeft de weg hiernaartoe niet vinden.*****

Met CoZorg wil ik meewerken aan de oplossing. Vanuit een overtuiging dat thuiszorg voor ouderen inderdaad een oplossing kan bieden op hierboven aangehaalde problemen, wil ik enerzijds als thuiszorgexpert advies geven over thuiszorg op maat en anderzijds mee de zorg organiseren en coördineren en dit zowel voor de oudere die niet kan terugvallen op een mantelzorger als voor de mantelzorger die nood heeft aan ondersteuning bij de zorg. 


Cozorg - thuiszorg en mantelzorg

Op dit vlak wil ik voor u een verschil kunnen maken. Door de uitgebreide dienstverlening van een thuiszorgconsulent kan u de afweging maken tussen een verblijf in een woonzorgcentrum of assistentiewoning enerzijds en het terugvallen op een door een professional georganiseerde en gecoördineerde thuiszorg anderzijds, waarbij u in uw vertrouwde omgeving kan blijven wonen omringd door vrienden en familie. CoZorg organiseert immers de zorg dusdanig dat deze de dienstverlening van een woonzorgcentrum benadert aan een prijs die ver onder deze van een woonzorgcentrum of assistentiewoning blijft. 

Samengevat wil ik er met CoZorg voor zorgen dat ouderen langer kunnen thuisblijven. Hiervoor wordt het gesprek aangegaan met de oudere maar is er ook oog voor de belangrijke rol die is weggelegd voor de mantelzorger. Zo ontstaat er een dialoog waarbij er een netwerk van zorg wordt opgebouwd waarmee de oudere omringd wordt in zijn of haar eigen vertrouwde omgeving. Dit alles wordt betaalbaar gehouden door een doorgedreven selectie van diensten en het aanvragen van de juiste subsidies. Op die manier wil ik met CoZorg de ouderen een fijne oude dag geven in een warme omgeving.


CoZorg - thuiszorg en mantelzorg

* https://sociaal.net/achtergrond/oudere-mensen-blijven-langer-thuis-wonen/

** https://www.tijd.be/politiek-economie/belgie/federaal/vergrijzing-kost-sociale-zekerheid-17-miljard-extra-tegen-2040/10143892.html

*** https://www.medischeinformatie.be/innovatie-in-de-zorg/de-toekomst-van-de-ouderenzorg-in-vlaanderen

**** https://www.seniorennet.be/Dossier/Thuishulp/thuiszorg.php

***** De Witte, N., Buffel, T., De Donder, L., Dury, S., en Verté, D. (2010), ‘Care Shortages in Later Life: The Role of Individual and Contextual Variables in Flanders, Belgium’, International Journal of Social Sciences and Humanity Studies, 2(1), 111-118.


CoZorg wenst de toenemende groep zorgbehoevende ouderen te helpen en hen een zorgeloze en comfortabele oude dag thuis te schenken.


Visie op thuiszorg
keyboard_arrow_up
menu

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x